Протокол про зміну директора | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

Протокол №__
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «_________»
(далі за текстом – Товариство)
м. ______                                                                                                       «__» _________ 20__ року

Присутні учасники Товариства:
1. ___________________________, громадянин України, паспорт ___________, виданий ____________________________ ________ року, проживає за адресою:
______________________________________, ідентифікаційний номер ________________.
______________________ володіє __% Статутного капіталу Товариства, що відповідає __% голосів.
2. ___________________________, громадянин України, паспорт ___________, виданий ____________________________ ________ року, проживає за адресою:
______________________________________, ідентифікаційний номер ________________.
______________________ володіє __% Статутного капіталу Товариства, що відповідає __% голосів.

На зборах присутні 100% Учасників Товариства.

Голова Загальних Зборів Учасників: ___________________________.
Секретар Загальних Зборів Учасників: ____________________________.

Збори визнані повноважними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Збори Учасників одностайно затвердили наступні питання порядку денного:
1. Про зміну у виконавчому органі ТОВ «____________».

Голосували за порядок денний: «За» — одноголосно; «Проти» — 0; «Утрималось» — 0.

Розглянувши пункт 1 порядку денного:
СЛУХАЛИ:
__________________________, який повідомив про подання __.__.20__ року _____________________ заяви про звільнення за власним бажанням з посади директора та запропонував задовольнити заяву, звільнивши ______________________________ з посади директора ТОВ «___________» __.__.20__ року. Також ___________________________ повідомив про подання __.__.20__ року ______________________________ заяви про прийняття його на посаду директора ТОВ «___________» та запропонував задовольнити заяву і призначити _________________________ на посаду директора ТОВ «___________» з __.__.20__ року.
ВИРІШИЛИ:
Звільнити за власним бажанням ___________________________ з посади директора ТОВ «___________» __.__.20__ року та призначити _____________________________ на посаду директора ТОВ «___________» з __.__.20__ року.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — одноголосно, “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Надалі на Загальних Зборах Учасників не було розглянуто жодних питань і засідання було завершене.

Всі учасники Товариства, що були присутні на цих зборах не мають претензій до процедури проведення Загальних Зборів учасників Товариства та до прийнятих на цих зборах рішень.

Підписи осіб, присутніх на Загальних Зборах Учасників Товариства:

__________________________                                     ________________

__________________________                                     ________________

Голова зборів _____________                                      ________________

Секретар зборів ______________                                 ________________


Ви можете отримати цей зразок на електронну пошту!

Залишити коментар

Google