Протокол заснування ТОВ | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

ПРОТОКОЛ №1
Установчих Зборів Засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю «
_______________»
(далі за текстом – Товариство)

м. Київ                                                                                                           «__» _________ 20__ року

Присутні засновники Товариства:
1. ___________ (ПІБ) ____________, який проживає за адресою: __________________________________________________________________________________, паспорт __ __________ виданий _________________________________________________ року, ідентифікаційний номер ______________.
2. ___________ (ПІБ) ____________, який проживає за адресою: __________________________________________________________________________________, паспорт __ __________ виданий _________________________________________________ року, ідентифікаційний номер ______________.

Збори визнані повноважними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Збори Засновників одностайно затвердили наступні питання порядку денного:

1. Про обрання голови та секретаря зборів ТОВ «_______________»;
2. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю «______________», визначення місцезнаходження Товариства;
3. Про розмір статутного капіталу Товариства та затвердження розмірів часток у статутному капіталі Товариства і порядок його формування;
4. Про затвердження Статуту Товариства;
5. Про призначення Директора Товариства;
6. Призначення відповідального за реєстрацію Товариства.

Голосували за порядок денний: “За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 1 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

___________ (ПІБ) ____________, який запропонував обрати головою зборів _______________________ та секретарем __________________________.

ВИРІШИЛИ:
Обрати головою зборів _______________________ та секретарем __________________________.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2  (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 2 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

___________ (ПІБ) ____________, який запропонував заснувати товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» з місцезнаходженням: __________________________.

ВИРІШИЛИ:
Заснувати товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» з місцезнаходженням: __________________________________________.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 3 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

_____________________________, який запропонував визначити розмір статутного капіталу __________ грн. (__________________ гривень 00 копійок) із наступним розподілом часток:
_________________________ володіє часткою в Статутному капіталі Товариства, що складає 60% Статутного капіталу, та в грошовому виразі становить _________ грн. (______________ гривень 00 копійок);
_________________________ володіє часткою в Статутному капіталі Товариства, що складає 40% Статутного капіталу, та в грошовому виразі становить _________ грн. (______________ гривень 00 копійок).
Крім того ____________________________ запропонував сформувати статутний капітал Товариства грошовими коштами, протягом року від дати реєстрації Товариства.

ВИРІШИЛИ:
Визначити розмір статутного капіталу ___________ грн. (__________ гривень 00 копійок) із наступним розподілом часток:
_________________________ володіє часткою в Статутному капіталі Товариства, що складає 60% Статутного капіталу, та в грошовому виразі становить _________ грн. (______________ гривень 00 копійок);
_________________________ володіє часткою в Статутному капіталі Товариства, що складає 40% Статутного капіталу, та в грошовому виразі становить _________ грн. (______________ гривень 00 копійок).
Статутний капітал Товариства сформувати грошовими коштами, протягом року від дати реєстрації Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 4 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

___________________________, який запропонував затвердити Статут товариства з обмеженою відповідальністю «_________________».

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Статут товариства з обмеженою відповідальністю «________________».

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 5 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

_______________________________, який запропонував призначити директором Товариства ____________________________________ з моменту державної реєстрації товариства.

ВИРІШИЛИ:
Призначити директором Товариства _________________________________ з моменту державної реєстрації товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Розглянувши пункт 6 порядку денного:
СЛУХАЛИ:

_______________________________, який запропонував призначити себе відповідальним за реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «___________________».

ВИРІШИЛИ:
Призначити відповідальним за реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «____________» _______________________________, який проживає за адресою: ___________________________________________________________________, паспорт __ ________ виданий _______________________________________ ________________20__ року, ідентифікаційний номер ________________.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” — 2 (одноголосно), “Проти” — 0, “Утрималось” – 0.

Надалі на Установчих Зборах Засновників не було розглянуто жодних питань і засідання було завершене.

Підписи осіб, присутніх на Установчих Зборах Засновників Товариства:

Голова зборів ___________________                 ________________

Секретар зборів ___________________             ________________

Ви можете отримати цей зразок на електронну пошту!

Коментарі читачів

 1. |

  Добрий день.

  чи може одна особа заснувати ТОВ?

  Відповісти
  • |

   Так, одна особа може заснувати ТОВ.

   Відповісти
   • |

    Чув що є якісь обмеження щодо одного засновника.

    Відповісти
    • |

     Певні обмеження все ж є. Якщо особа вже заснувала ТОВ де вона є одноосібним учасником, то ця особа не може заснувати інше ТОВ з одним учасником. Також засноване цією особою ТОВ не може бути єдиним учасником іншого ТОВ.

     Відповісти

Залишити коментар

Google