Претензія про погашення заборгованості | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

Товариство з обмеженою відповідальністю
«А»

_поштовий індекс_, _____адреса_______, тел. ____________, факс ____________

 

вих. №__________
від _____________

Директору ТОВ «Б»
____ПІБ директора ТОВ «Б»____
------------------------------------
індекс, адреса ТОВ «Б»

 

Претензія

______________ 20__ року між ТОВ «А» та ТОВ «Б» був укладений Договір поставки №__________ (далі – Договір).

Відповідно до умов даного Договору ТОВ «А» (Постачальник за Договором) зобов’язується постачати, а ТОВ «Б» (Покупець за Договором) зобов’язується приймати та оплачувати товар.

Відповідно до п. ___ Договору Покупець здійснює оплату товару протягом ____ робочих днів з моменту поставки на поточний рахунок Продавця.

Станом на ___________ 20__ р. заборгованість ТОВ «Б» перед ТОВ «А» складає ________,__ грн. (_________________________________________ грн. 00 коп.), згідно Акту звірки взаєморозрахунків за __місяць__ 20__ року.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України (Загальні умови виконання зобов'язання) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно п. ___ Договору прострочення Покупцем виконання грошових зобов’язань більше ніж на __ днів, є підставою для дострокового розірвання Договору за ініціативою Постачальника, при цьому Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі _________________________.

Керуючись п. ___ Договору ТОВ «А» повідомляє про припинення поставок товару і розірвання Договору та вимагає сплатити протягом 3 (трьох) робочих днів заборгованість на рахунок:

Отримувач ТОВ «А»
Р/р _______________ в ________________ банк
МФО ____________

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України (Відповідальність за порушення грошового зобов'язання) боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Крім того, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене вимагаємо негайно погасити заборгованість, в інакшому випадку ТОВ «А» буде змушене звернутися за захистом законних інтересів до суду, що призведе до збільшення боргу ТОВ «Б» на суму пені, індексу інфляції, відсотків річних та судових витрат.

Директор                                _____підпис_______                         ________ПІБ________

Ви можете отримати цей зразок на електронну пошту!

Залишити коментар

Google