відправити працівника у відпустку | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

09.07.2014 Як відправити працівника у відпустку?

Що робити коли працівник не вибрав дні щорічної відпустки? Чи може право на відпустку перетворитися на обов’язок?

відправити у відпусткуНенадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством.

Така відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення ст. 41 (порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці) та ст. 41-2 (порушення чи невиконання колективного договору, угоди), якщо в колективному договорі прописані умови надання щорічної відпустки. Або ж навіть Кримінальним кодексом України ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю).

Але, що робити, коли працівник сам не бажає йти у відпустку?

За загальним правом невикористання відпустки та заміна її на компенсацію забороняється. Угоди про відмову від мінімальної щорічної оплачуваної відпустки визнаються недійсними (ст. 12 Конвенції Міжнародної організації праці N 132 Про оплачувані відпустки).

У статті 11 Закону України «Про відпустки» зазначено, що забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Норма аналогічного змісту міститься в статті 80 Кодексу законів про працю.

Що тоді має робити керівник? Чи може він відправити працівника у відпустку?

Відповідь на ці питання надало Мінсоцполітики у своєму листі №207/13/116-12 від 21.06.2012 р. Там зазначено, що коли працівник відмовляється використати надане йому Конституцією та законом «Про відпустки» право на щорічну відпустку, зважаючи на те, що роботодавець несе відповідальність за ненадання відпустки, він (роботодавець) має право в межах, установлених графіком, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники зобов'язані своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця.

Невиконання розпоряджень (наказів) роботодавця це порушення трудової дисципліни, за що можна накласти на працівника дисциплінарне стягнення, догану.

Залишити коментар

Google