Валерій Корнійко | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

Шановний відвідувачу!

Радий вітати на своєму блозі та дякую за проявлений інтерес.

Можливо, те що я напишу на цій сторінці не зовсім відповідатиме її назві, але я хочу поговорити не стільки про себе, скільки про свої думки та погляди на деякі речі, з надією знайти в твоїй особі однодумця.

Я вірю, що все в житті взаємопов'язане, взаємозалежне, має взаємний вплив одне на одне. Вірю, в ефект метелика та бумеранга. Дрібні вчинки можуть призводити до великих наслідків. Які вчинки (добрі чи лихі), такі й наслідки. З цього випливає постулат, відомий ще з часів писання Біблії, яким слід керуватися в повсякденні: «чини з іншими так, як хочеш щоб чинили з тобою». Наслідки людських вчинків повертаються бумерангом, та ще й в рази більші. Воно ж бо й правильно, кожному по заслузі. В цьому і є вища справедливість.

Право, для мене, це те, що належить особі з факту народження та буття. А законодавство — це правила гри, яких має дотримуватися суспільство в цілому через їх дотримання кожним окремим членом суспільства. Від того як складені закони залежить можливість особи реалізувати свої права. Від можливості кожного окремо реалізувати свої права залежить правопорядок в усій країні. Саме тому слід перейматися кожним фактом порушення прав, свобод та законних інтересів іншого і підтримувати його у їх захисті.  

Основний обов’язок держави – забезпечити безпеку громадян, недоторканність їхнього життя, здоров’я, майна, забезпечити можливість реалізації їхніх прав. Домогтися цього можна лише шляхом забезпечення невідворотності відповідальності. Непокаране зло зростає.

Переконаний, що потрібно намагатися робити справи добре. Навіть таке намагання, ще не запорука успіху, але його відсутність, до успіху точно не призведе. Вода камінь точить. Лише наполегливі старання дають бажаний результат. 

Вважаю, що якість із швидкістю несумісні. Хіба допоможе випадковість. Це коли зробив щось швидко і вдало, але сам не знаєш як воно тобі вдалося.

Відчуваю потребу в людях, яким потрібен я. Саме їхня потреба в моїй підтримці та допомозі є поштовхом для дій, що дозволяють самоствердитися, професійно самореалізуватися, розвиватися і вдосконалюватися. Тож, радий буду бачити і Вас серед своїх клієнтів.

Тепер дещо про мій професійний шлях, який почався більше десятиліття тому, у далекому 2003 році.

З 2012 Приватна юридична практика

— Надаю юридичні послуги компаніям та фізичним особам в різних галузях права, представництво інтересів клієнтів у судах та органах державної влади, надання консультацій, складання договорів, процесуальних та інших документів, тощо.

З 2012 по кінець 2014 року здійснював юридичний супровід громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА». За цей час привів статутні документи у відповідність до вимог ЗУ «Про громадські об’єднання», що набув чинності 2013 року на зміну закону про об’єднання громадян. Крім того, документально оформляв рішення керівних органів громадської організації, здійснював юридичний супровід кампаній спостереження за виборами до Верховної Ради 2012 та 2014 років, виборами Президента та місцевими виборами 2014 року, консультував офіційних спостерігачів, коригував новини на сайті організації на предмет юридичної коректності, складав процесуальні документи (заяви, скарги, позови), представляв інтереси в судах, був співавтором методичних посібників для спостерігачів.

З кінця 2007 по 2012 Група компаній KP Media (видавництво журналів та газет: Корреспондент, Kiev Post, 15 минут, Новинар, Пані, Вона, Kyiv Business Directory, Идеи Вашего Дома, Интерьер Магазин. Рекламна діяльність. Діяльність в сфері Інтернет, зокрема портал bigmir.net, сайт korrespondent.net та ін.). Займана посада – юрисконсульт. З 2010 р – начальник юридичного відділу афілійованої особи. Займав також посади члена лічильної комісії, голови реєстраційної комісії акціонерного товариства.
— Успішний супровід діяльності групи компаній в частині корпоративного, господарського, цивільного, трудового права та ін.
— Організація проведення зборів акціонерів публічного акціонерного товариства (повідомлення акціонерів, складання протоколів зборів, реєстраційної та лічильної комісій, реєстрація акціонерів, підготовка бюлетенів для голосування, оформлення документів після проведення зборів), організація та оформлення засідань наглядової ради.
— Приведення Статуту та внутрішніх положень публічного акціонерного товариства (положення про загальні збори акціонерів, лічильної комісії, наглядову раду, генерального директора, ревізійну комісію) у відповідність до новоприйнятого ЗУ «Про акціонерні товариства».
— Проведення зміни форми випуску акцій (дематеріалізація), організація випуску (емісії) акцій;
— Формування та подання річної та особливої інформації акціонерного товариства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
— Взаємодія з реєстратором цінних паперів, Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів, зберігачем.
— Отримання дозволів Антимонопольного комітету на проведення концентрації. Написання скарг до Антимонопольного комітету України щодо проявів незаконної конкуренції.
— Отримання дозволу Національного банку України на інвестування за кордон та на залучення коштів від нерезидентів.
— Договірна робота: розробка та удосконалення типових договорів, рекламні договори, ліцензійні, договори про передання прав інтелектуальної власності, договори комісії, поставки, купівлі-продажу, в т.ч. купівлі-продажу корпоративних прав, договори про надання послуг, оренди, договори про конфіденційність та ін.; оцінка ризиків договорів.
— Претензійно-позовна робота: написання позовних заяв, клопотань, заперечень на позовні заяви, складання інших процесуальних документів (категорії справ: стягнення заборгованості, захист честі, достоїнства та ділової репутації, спростування відомостей, стягнення моральної шкоди та ін.).
— Розробка правових позицій для відповідей на запити правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України. 
Паралельно з 2007 року надавав послуги юридичним та фізичним особам як фізична особа-підприємець.
Протягом 2007 ТОВ «Авенчерс Груп» (управляюча компанія мережі магазинів побутової та комп’ютерной техніки City-com, Unitrade, Мелофон, сервісного центра Сервіс-Майстер та ін.) Займана посада – юрисконсульт.
— Отримання дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію.
— Ведення протоколів загальних зборів учасників всіх юридичних осіб групи компаній.
— Проведення змін у корпоративній структурі, оформлення виходу та вступу нових учасників товариств з обмеженою відповідальністю, звільнення та призначення директорів, організація заміни карток із зразками підписів для банків.
— Договірна робота (договори купівлі-продажу, поставки, оренди, про конфіденційність, страхування, кредитні договори, про передання прав на знаки для товарів та послуг, про передання авторських прав та ін.).
— Отримання дозволу на працевлаштування іноземців.
— Внесення змін до статутів та їх перереєстрація, розробка внутрішніх положень, ліквідація юридичних осіб.
— Претензійна робота.
З 2005 по 2007 ТОВ «УкоінвестБуд» (управляюча компанія групи юридичних осіб, поміж яких будівельні, девелоперські та фінансові компанії). Займана посада – юрисконсульт.  
— Реєстрація та перереєстрація компаній, внесення змін до установчих документів, ведення протоколів загальних зборів учасників товариств з обмеженою відповідальністю.
— Розробка внутрішніх документів: положень, правил, інструкцій, наказів.
— Договірна робота: розробка та погодження договорів генерального підряду, підряду на будівництво, на виконання оздоблювальних робіт, підряд на розробку проектної документації, поставки будівельних матеріалів, оренди будівельної техніки та обладнання, оренди приміщень, договори купівлі-продажу, перевезення, застави, комісії, лізингу, про фінансову допомогу, пайової участі у фінансуванні будівництва, інвестиційні контракти та ін.; складання протоколів розбіжностей, додаткових угод; розробка положення про договірну роботу на підприємстві.
— Претензійно-позовна робота (суди про стягнення заборгованості, трудові спори, про відшкодування шкоди завданої ушкодженням здоров’я, відшкодування шкоди завданої в результаті ДТП). Написання претензій, процесуальних документів. Складання актів прийняття продукції за якістю та кількістю.
— Підготовка відповідей на запити правоохоронних та контролюючих органів.
— Реєстрація прав на знаки для товарів та послуг.
З 2004 по 2005 Будівельно-металургійна компанія ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес» (будівництво, реконструкція, лиття титану). Займана посада – юрисконсульт (єдиний юрист на підприємстві).
— Здійснення договірної роботи пов’язаної із супроводом будівництва, реконструкції, договори на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт, зовнішньоекономічні торгові договори, складання додаткових угод, протоколів розбіжностей, погодження умов договорів з контрагентами.
— Складання актів прийняття продукції за якістю та кількістю.
— Ведення протоколів зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
— Здійснення претензійно-позовної роботи. Контроль виконавчих проводжень та ін.
З 2003 по 2004  Підприємство важкого машинобудування ЗАТ «Атек» (виробництво екскаваторів, комбайнів, тракторів, спеціалізованої сільськогосподарської та будівельної техніки). Займана посада – заступник начальника юридичного відділу.
— Складання та перевірка різноманітних договорів, ведення переговорів з контрагентами щодо укладення, зміни та припинення дії договорів, складання додаткових угод, протоколів розбіжностей.
— Здійснення претензійно-позовної роботи. Категорії справ: стягнення заборгованості, відшкодування шкоди завданої ушкодженням здоров’я, оскарження повідомлень-рішень податкової інспекції.
— Здійснення контролю виконавчих проваджень.
— Розробка виробничих та кадрових наказів.
— Складання відповідей на запити податкової міліції, СБУ, МВС, прокуратури, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування, та ін.
— Захист інтересів підприємства при планових та позапланових перевірках, протидія незаконним перевіркам.

Освіта:
Вища юридична, стаціонар (1998—2003 р.р. юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ України), диплом державного зразка з відзнакою  диплом
Кваліфікаційний іспит на право заняття адвокатською діяльністю свідоцтво
Курси бухгалтера сертифікат
Школа з виборчого права міжнародної фундації виборчих систем (IFES)
Дистанційний курс Гарвардського університету (США) з договірного права сертифікат
Дистанційний курс Люндського університету (Швеція) з європейського бізнес права сертифікат
Дистанційний курс університету Пенсільванії (США) «Вступ до американського права» сертифікат
Школа стратегічного судового захисту Української Гельсінської спілки з прав людини сертифікат
Тренінг щодо прав людини на базі Чернігівського дому прав людини для громадських активістів та адвокатів всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» сертифікат
Дистанційний курс Інституту Медіа Права з медіа права сертифікат
Дистанційний курс Києво-Могилянської бізнес школи «Захист прав споживачів: теорія та практика» сертифікат
Дистанційний курс Києво-Могилянської бізнес школи з фінансового менеджменту сертифікат
Дистанційний курс Києво-Могилянської бізнес школи з економіки
сертифікат
Дистанційний курс Вищої Школи Економіки з економіки сертифікат

Google