штраф та пеня одночасно | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

01.07.2014 Штраф та пеня як чинники синергії

Чи можуть штраф та пеня застосовуватися одночасно?

штраф, пеняНіхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 61 Конституції України).

Ця теза стає аргументом сторони, яка відчуває, що може постраждати від пункту в договорі, за яким до сторони-порушника одночасно застосовується пеня та штраф за одне й те ж порушення. Наприклад, за прострочення поставки товарів, виконання робіт, надання послуг може бути передбачена пеня, яка нараховується за кожен день прострочення, та штраф, якщо прострочення склало певну кількість днів.

Недобросовісний контрагент намагатиметься не допустити включення такої умови в договір, а якщо це вже сталося, то ухилятиметься від того, щоб одночасно сплачувалась пеня та штраф, мотивуючи це тим, що порушення одне, а відповідальність подвійна.

Свою позицію з цього приводу висловив Вищий господарський суд України у Постанові Пленуму №12 від 29.05.2013 року «Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна», де зазначено, що вирішуючи спори, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням договорів оренди (найму) положення статті 549 Цивільного кодексу України (поняття неустойки), слід застосовувати виходячи з наступного:

1) одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 Господарського кодексу України — видами штрафних санкцій. Таким чином, вони не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності, і у межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій;

2) за порушення господарських зобов'язань пеня та штраф можуть одночасно стягуватися на підставі абзацу другого частини другої статті 231 Господарського кодексу України;

3) законодавство не встановлює обмежень для учасників господарських відносин передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із принципом свободи укладення договору, який встановлений статтею 627 Цивільного кодексу України, за змістом якої сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Слід відмітити, що хоча Постанова Пленуму називається «Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна», відповідне тлумачення є загальним положенням щодо юридичної відповідальності та стосується в такій самій мірі інших видів договорів.

Залишити коментар

Google