пролонгуємо договір оренди | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

23.06.2014 Пролонгуємо договір оренди грамотно

Чи обов’язково нотаріально посвідчувати договір оренди приміщення при його продовженні?

notar_docПам’ятаймо, що недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення деяких договорів матиме наслідком нікчемність такого правочину. Нікчемним є правочин, недійсність якого встановлена законом. Про валюту договору читайте в окремій публікації.

Недійсний правочин не породжує для сторін прав та обов’язків, окрім обов’язку повернути іншій стороні те, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, — відшкодувати вартість такого користування.

Частиною 2 статті 793 Цивільного кодексу України передбачено, що договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Для уникнення зайвих витрат на нотаріальне посвідчення договору, зазвичай сторони укладають договір оренди приміщення на менший, ніж три роки, строк. Приміром на два роки та одинадцять місяців.

Але як бути, коли є потреба продовжити договір оренди ще на деякий час, і загальний строк користування приміщенням буде більшим ніж три роки? Тут виникають сумніви. Укласти додаткову угоду про продовження дії договору? Чи обов’язкове його нотаріальне посвідчення? Адже, договір один і той самий. Чи може, після закінчення дії договору укласти новий, строком до трьох років?

Ці сумніви розвіює Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України №12 від 29.05.2013 р., у п. 2.9 якої зазначено, що якщо із закінченням строку договору найму (оренди) приміщення його дію було продовжено і наведене призвело до збільшення загального строку користування орендованим майном, який складає понад три роки, це не може бути підставою для визнання такого договору нікчемним у зв'язку з відсутністю його нотаріального посвідчення.

При цьому, у випадку неодноразової пролонгації договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) — немає підстав здійснювати його нотаріальне посвідчення. Але, якщо внаслідок внесення змін до договору строк його дії визначено більше, ніж три роки (а саме, якщо додатковою угодою відповідним чином змінюється пункт договору, який передбачав менш ніж трирічний строк), то, необхідне нотаріальне посвідчення додаткової угоди чи договору в редакції такої угоди.

Отже, без нотаріального посвідчення, продовжувати договір оренди можна необмежену кількість разів шляхом укладання додаткової угоди, яка передбачає його продовження менше ніж на три роки. При цьому, умову про продовження дії договору слід викладати в додатковій угоді, але не викладати пункт, що передбачав строк дії договору в новій редакції.

Залишити коментар

Google