Підприємницьке право | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

01.07.2014 Штраф та пеня як чинники синергії

Чи можуть штраф та пеня застосовуватися одночасно?

штраф, пеняНіхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 61 Конституції України).

Ця теза стає аргументом сторони, яка відчуває, що може постраждати від пункту в договорі, за яким до сторони-порушника одночасно застосовується пеня та штраф за одне й те ж порушення. Наприклад, за прострочення поставки товарів, виконання робіт, надання послуг може бути передбачена пеня, яка нараховується за кожен день прострочення, та штраф, якщо прострочення склало певну кількість днів.

Недобросовісний контрагент намагатиметься (далі…)

28.06.2014 Трудова книжка підприємця

Чи потрібно підприємцю вести трудову книжку на самого себе?

трудова книжкаЦе питання задає, мабуть, кожен, хто збирається зареєструватися підприємцем. Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Вони ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів, а також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Як стверджує Міністерство праці та соціальної політики України у Листі №06/2-4/133 від 15.05.2002 року та в Листі №06-К54813/26 від 30.11.2005 року, підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. При виконанні цієї діяльності підприємець ні з ким не перебуває у трудових відносинах. Це означає, (далі…)

23.06.2014 Пролонгуємо договір оренди грамотно

Чи обов’язково нотаріально посвідчувати договір оренди приміщення при його продовженні?

notar_docПам’ятаймо, що недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення деяких договорів матиме наслідком нікчемність такого правочину. Нікчемним є правочин, недійсність якого встановлена законом. Про валюту договору читайте в окремій публікації.

Недійсний правочин не породжує для сторін прав та обов’язків, окрім обов’язку повернути іншій стороні те, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, — відшкодувати вартість такого користування.

Частиною 2 статті 793 Цивільного кодексу України передбачено, що договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Для уникнення зайвих витрат (далі…)

Google